Előadóink között az adott szakterület legnevesebb szakértőivel találkozhatnak ügyfeleink. Egy-egy témát igyekszünk több oldalról is körbejárni, ezzel biztosítva a teljes rálátást az adott problémakörre.
Előadóink felkérésekor is törekszünk a sokszínűségre, így például

· a jogalkotói szándékot, a jogdogmatikai aspektusokat a tudományos élet képviselői,

· a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseit, problémáit elismert ügyvédek, vezető jogtanácsosok,

· adózási-TB-számvitel kérdésköröket a NAV szakértői és gyakorló könyvvizsgálók, adószakértők,

· míg a bírói gyakorlatot törvényszéki és kúriai bírák mutatják be ügyfeleinknek.

A teljesség igénye nélkül néhány elismert szakember, akik rendszeresen előadnak a Wolters Kluwer Hungary által szervezett rendezvényeken:

· Dr. Berke Gyula egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

· Dr. Lőrincz György ügyvéd, Lőrincz Ügyvédi Iroda

· Dr. Zsitva Ágnes LL.M., kollégiumvezető-helyettes, Székesfehérvári Törvényszék

· Dr. Kártyás Gábor egyetemi adjunktus, munkajogász, ügyvéd; PPKE ÁJK Munkajogi Tanszék, Opus Simplex Kft.

· Szamkó Józsefné könyvvizsgáló

· Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

· Farkasné Gondos Krisztina bér- és tb szakértő

· Dr. Asztalos Zsuzsa osztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az előadásokon mindig biztosítunk időt a felmerülő kérdések megválaszolására.

Az ügyfeleink véleménye fontos számunkra, ezért minden rendezvény után – legyen az akár webinárium, akár e-learning, akár tantermi képzés – arra kérjük résztvevőinket, osszák meg velünk tapasztalataikat, pozitív és negatív véleményeiket is. Büszkék vagyunk arra, hogy résztvevőink több mint 82%-a másoknak is szívesen ajánlaná képzéseinket. Ez a magas ügyfélelégedettség elképzelhetetlen lenne kiváló előadóink nélkül.

Back To Top