Jog29 április, 2020

Jogszabályfigyelő: A veszélyhelyzet során alkalmazandó belügyi és közigazgatási szabályok

Egyebek mellett a beutazási és tartózkodási szabályok, valamint a szabálysértési törvény rendelkezéseinek a módosítását is tartalmazza a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló kormányrendelet, amelynek szabályai közül az alábbiakat emeljük ki:

– Nem kérhet azonnali jogvédelmet közigazgatási per során az a harmadik országbeli állampolgár, akit járványügyi szabályszegés miatt, illetve a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy a közrend sérelme vagy veszélyeztetése miatt utasítanak ki az országból a veszélyhelyzet ideje alatt.

– Nem kérhet azonnali jogvédelmet közigazgatási per során az az EGT-állampolgár, vagy annak családtagja, akit járványügyi szabályszegés miatt, illetve a közrend, közbiztonság vagy nemzetbiztonság közvetlen és súlyos veszélyeztetése miatt utasítanak ki az országból a veszélyhelyzet ideje alatt.

– A tartózkodásra jogosító okmányok, letelepedési és bevándorlási engedélyek érvényességi ideje a veszélyhelyzet megszűnését követő 45. napig automatikusan meghosszabbodik.

– Szabálysértést követ el, és 5000 forinttól 500 000 forintig terjedő pénzbírsággal büntethető az, aki „veszélyhelyzetben az intézkedésre jogosult szerv vagy személy veszélyhelyzettel kapcsolatos megkeresésére lényeges adat tekintetében a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad.”

– Számos ponton eltérő szabályokat állapít meg a hivatkozott kormányrendelet a szabálysértési eljárások lefolytatását illetően is.

Joganyag: 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról
Módosította:
Megjelent: MK 2020/65. (IV. 5.)
Hatályos: 2020. 04. 06., 2020. 04. 21.
Megjegyzés: új jogszabály
Kapcsolódó témák keresése
Jogtár® demóregisztráció
Próbálja ki a Jogtárat
kötöttségek nélkül!
2 hét ingyenes demó hozzáférést biztosítunk bármely Jogtár® Prémium szintjéhez.
Back To Top