LegalJanuary 03, 2022

Do 31 stycznia zgłoś inicjatywę pro-wellbeingową!

Zapraszamy do udziału w konkursie „The Best of Wellbeing 2021” na najlepszą inicjatywę pro-wellbeingową w 2021 r. oraz 23 marca na konferencję „WELLBEING W PRAKTYCE”.

Celem konkursu organizowanego po raz kolejny przez Wellbeing Institute jest docenianie działań pro-wellbeingowych, inspirowanie innych organizacji do takich działań oraz dzielenie się dobrymi praktykami. „Personel Plus”, wydawany przez Wolters Kluwer Polska objął patronatem konkurs i konferencję bo kibicujemy inicjatywom firm ukierunkowanym na dobrostan pracowników. Na łamach miesięcznika znaleźć też można teksty propagujące dobre praktyki w tym obszarze przygotowane przez organizatorkę konkursu i konferencji – Agnieszkę Czerkawską.

Zgłoś udział swojej firmy, jeżeli:

  • praktykujecie wellbeing na co dzień w swojej organizacji;
  • tworzycie inicjatywy, programy, projekty ukierunkowane na dowolny z 6 obszarów wellbeingu pracowników;
  • człowiek w Waszej firmie jest ważny i cenicie swoich pracowników;
  • potraficie skutecznie angażować ludzi w działania pro-wellbeingowe i widzicie ich efekty;
  • wellbeing jest Wam bliski i chcecie szerzyć tę ideę w polskich firmach.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 31 stycznia 2022 r. Szczegóły konkursu oraz zgłoszenia na stronie https://wellbeinginstitute.com.pl/konkurs/.

23 marca 2022 r. odbędzie się V edycja konferencji „WELLBEING W PRAKTYCE”, a podczas niej gala finałowa konkursu, na której zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału: szczegóły organizacyjne konferencji oraz bilety do kupienia na stronie: www.wellbeingwpraktyce.pl.

the best of wellbeing

Explore related topics
Back To Top