Nyheder i Skat Nova og Skat Professionel Nova
Skat & Økonomiapril 05, 2021

Nyheder i Skat Nova og Skat Professionel Nova

Skat Nova indeholder alt det du har brug for – i ét værktøj. Med Skat Nova kan du hurtigt og sikkert udarbejde oplysningsskemaer, indkomst- og formueopgørelser, beregne forskuds- og slutskat samt vælge den mest fordelagtige ordning til personligt drevne virksomheder.

30. juni udkom første version af Skat Nova 2020, som kan benyttes til skatteberegning for 2020 for personer med forskudt regnskabsår.

I oktober 2020 udkom Skat Nova 2020 i en version, der desuden kan benyttes til beregning af forskudsskat for 2021.

I februar-2021-versionen af Skat Nova 2020 kunne du hente data for 2020 fra Skattemappen (R75).

Med marts-2021-versionen kan du indberette oplysningsskemaer for 2020 elektronisk til SKAT.

Nyheder i 2020/2021

Indberetning af udenlandske indkomster
Vi samarbejder med Skatteforvaltningen om en udvidelse af den elektroniske indberetning af oplysningsskemaer. At gøre indberetningen komplet, så den også omfatter udenlandske indkomster, er væsentligt for at opnå den mest effektive anvendelse af Skat Nova.

Skatteforvaltningen er forsinket med deres udvikling og implementering. Derfor er vi ikke sikre på, hvornår løsningen er klar til brug – eller hvor meget af løsningen, der bliver klar til indberetninger for 2020.

Væsentlige forbedringer i 2020/2021

Specifikation af udenlandske udbytter og avancer på værdipapirer, hvis der også anvendes værdipapirmodul.
I Skat Nova 2019 overføres specificerede data fra værdipapirmodulet automatisk til de udenlandske oplysningsskemaer og til indkomst- og formueopgørelsen. Der overføres specificerede data for udbytter, renter og avancer for udenlandske værdipapirer. I Skat Nova 2020 vil sammenligningstal også blive specificeret.

Afstemning og validering af data fra R75.
Vi indfører en forbedret udnyttelse af de data, som vi importerer fra R75. Vi giver mulighed for afstemning af bl.a. renteudgifter. De samlede indberettede renteudgifter vil indgå i en afstemning, som kan bruges til at validere, at de samlede renteudgifter, der er indtastet eller på anden måde placeret i Skat Nova, stemmer med registreringen hos Skatteforvaltningen.

Afstemningen indeholder summen af virksomhedsrenter og private renter og sammenholder, om de netto svarer til den samlede indberetning fra f.eks. pengeinstitutter. Det bliver muligt at angive ’ikke indberettede renter’ f.eks. kreditor eller debitor renter i virksomhed.

Indtaste/indlæse færre oplysninger samt beregning og overførsel af så meget som muligt.
Vi arbejder fortsat med at forbedre sammenhænge og lette indtastning ved indlæsning eller indtastning af virksomhedstal og data via R75. F.eks. arbejder vi på at forbedre integration mellem vores programmer.

Udforsk relaterede emner
Se alle vores løsninger
Innovative cloudløsninger 
Back To Top