Nyheder i ClientView
Skat & Økonomiapril 05, 2021

Spændende nyheder i ClientView

Nyheder i 2020/2021

 • Tilføjet mulighed for at massetilføje deadlines efter givne datoregler
  - Inklusiv at tage højde for weekend og helligdage
 • Tilføjet mulighed for at håndtere ugeopgaver
  - Inklusiv mulighed for at skelne mellem lige og ulige uger
 • Tilføjet visuelle farvekategorier på kundeniveau
 • Nye roller i form af Tegningsberettiget og Likvidator
 • Oprettede aktiviteter (gule sedler), men eksporteres direkte til Outlook kalender
 • Support-værktøj til at lokalisere og løse kendte fejl
  - Vil blive udbygget løbende

Væsentlige forbedringer i 2020/2021

 • Forbedret CVR import
  - Import af Legale og Reelle ejere
 • Mulighed for at markere flere opgaver i statuslisten og ændre deadline
 • Tilføjet felthistorik på statuslisten. Se hvem, der har markeret/afmarkeret en opgave
 • Nemmere at rulle opgaver fra år til år (Skat Nova, Årsafslutning og Revision)
 • Masseopdatering af roller
 • Dokumenthåndtering med notifikation
 • Hastigheden vedrørende Penneo integration er forbedret betragteligt
 • Masseopdatering af hovedklient og tilføjet Hovedklient til filter
Back To Top